Oferta:

 • projektowanie architektoniczno-budowlane we wszystkich fazach: od koncepcji
  do projektu wykonawczego wszystkich branż wraz z uzyskaniem niezbędnych
  uzgodnień i akceptacji do pozwolenia na budowę,
 • wizualizacje architektoniczne projektowanych przez nas obiektów bądź na oddzielne zlecenie,
 • wykonywanie opracowań przedprojektowych - takich jak: inwentaryzacje, ekspertyzy wielobranżowe, studia funkcjonalno-programowe itp.,
 • pozyskiwanie niezbędnych dokumentów formalnych (warunki techniczne, mapy, uzgodnienia, decyzje o warunkach zabudowy itp.)
 • wykonywanie opinii, orzeczeń i ekspertyz budowlanych,
 • projektowanie rozbiórek wszelkich obiektów budowlanych,
 • przygotowywanie inwestycji do strony kosztowej,
 • nadzór nad realizacją inwestycji.

 • Zajmujemy się również projektowaniem wnętrz:

 • projekt funkcjonalny z doborem kolorystyki, oświetlenia, materiałów, mebli
  oraz innych elementów wyposażenia,
 • projektowanie mebli,
 • nadzór nad realizacją inwestycji.